Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC

(Triển khai công tác tuần từ 25/01/2016 đến 29/01/2016)
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Thứ 2
25/01/2016

Nghỉ rét

Thứ 3
26/01/2016

Nghỉ rét

Thứ 4
27/01/2016

Học bình thường

Thứ 5
28/01/2016

Thi hùng biện tiếng Anh


Thứ 6
29/01/2016

Học bình thường

                                                          Nam Thắng, ngày 24 tháng 01 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng
                                                                                    Hà Thị Dòn

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần từ 11/1/2016 đến 16/1/2016

THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
GHI CHÚ
Thứ 2
11/1/2016
- Chào cờ đầu tuần
   - Thực hiện chương trình tuần 20
- 13h30’: Tổng duyệt các nội dung tham gia  Liên hoan phát triển NLHSTH tại khu A
-         BGH6
-         Toàn trường
-         Bgh+ GV + HS các nhóm đã phân công

Thứ 3
12/1/2016
 - Tham dự giao lưu  liên hoan phát triển NLHSTH tại TH Nam Mỹ.
-  BGH+ GV + HS các nhóm đã phân công.

Thứ 4
13/1/2016
  - Sinh hoạt chuyên môn tại khu A.

- BGH + các tổ CM
 

Thứ 5
14/1/2016
 - Ôn luyên thi IOE cấp huyên.
- Thầy Tuấn + HS dự
  thi

Thứ 6
15/1/2016
- Ôn luyện chuẩn bị cho thi IOE cấp huyện
- Thầy Tuấn + HS dự
  thi

Thứ 7
16/1/2016
- Thi IOE cấp huyện
- Phó Hiệu trưởng 
- Thầy Tuấn + HS dự thi
                                                          Nam Thắng, ngày 07 tháng 01 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng
                                                                                    Hà Thị Dòn

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần từ 4/1/2016 đến 8/1/2016

Thời gian
Nội dung công việc
Người thực hiện
Ghi chú
Thứ 2
4/1/2016
- Chào cờ đầu tuần
   - Thực hiện chương trình tuần 1 của học kỳ 2 năm học 2015-2016
 -  Báo cáo chất lượng cuối kỳ 1 tất cả các môn học và các HĐ GD của khối mình
 - Họp hội đồng tháng 1 – Chuẩn bị cho liên hoan phát triển năng lực HS
-          Toàn trường
-          Toàn trường

-          Tất cả các Khối trưởng,PHT
- Toàn trườngThứ 3
5/1/2016

  -  Nộp  Báo cáo cuối kỳ 1 tại PGD
  - các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
  - Đ/c Tuấn bồi dưỡng cho HS thi Hùng biện Tiếng Anh, bài khao sát

-          Đ/c Đào
-          Các nhóm đã phân công+ PHT


Thứ 4
6/1/2016
  - Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
  - Sơ duyệt lần 1 nôi dung 3,4,5 vào chiều thứ tư.
  - Nộp danh sách HS tham gia hùng biện Tiếng Anh
 - Lập danh sách trích ngang của Phụ huynh học sinh tham gia Ban Giám khảo dự Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp huyện đặt tại các miền
- Sinh hoạt CM

  -PHT + Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
- Đ/c Tuấn
- đ/c Trang- Toàn trường

Thứ 5
7/1/2016
-          Nộp danh sách trích ngang của Phụ huynh học sinh tham gia Ban Giám khảo dự Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp huyện đặt tại các miền
  - Sơ duyệt lần 1 nôi dung 3,4,5 vào chiều thứ năm
  - Sơ duyệt lần 1 nôi dung 1 vào chiều thứ tư
- Đào

Thứ 6
8/1/2016
         - Duyêt báo cáo EQMS
         - Kiểm tra năng lực tiếng anh cho HS tham dự hùng biện tiếng anh ( Theo công văn 263/PGD)
  - Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
- Đào
- đ/c Tuấn

- Các nhóm đã phân công

Thứ 7
9/1/2016
- Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
- Sơ duyệt lần 2 nôi dung 1,2 3,4,5 vào chiều thứ bảy

- Các nhóm đã phân công