Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần từ 4/1/2016 đến 8/1/2016

Thời gian
Nội dung công việc
Người thực hiện
Ghi chú
Thứ 2
4/1/2016
- Chào cờ đầu tuần
   - Thực hiện chương trình tuần 1 của học kỳ 2 năm học 2015-2016
 -  Báo cáo chất lượng cuối kỳ 1 tất cả các môn học và các HĐ GD của khối mình
 - Họp hội đồng tháng 1 – Chuẩn bị cho liên hoan phát triển năng lực HS
-          Toàn trường
-          Toàn trường

-          Tất cả các Khối trưởng,PHT
- Toàn trườngThứ 3
5/1/2016

  -  Nộp  Báo cáo cuối kỳ 1 tại PGD
  - các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
  - Đ/c Tuấn bồi dưỡng cho HS thi Hùng biện Tiếng Anh, bài khao sát

-          Đ/c Đào
-          Các nhóm đã phân công+ PHT


Thứ 4
6/1/2016
  - Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
  - Sơ duyệt lần 1 nôi dung 3,4,5 vào chiều thứ tư.
  - Nộp danh sách HS tham gia hùng biện Tiếng Anh
 - Lập danh sách trích ngang của Phụ huynh học sinh tham gia Ban Giám khảo dự Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp huyện đặt tại các miền
- Sinh hoạt CM

  -PHT + Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
- Đ/c Tuấn
- đ/c Trang- Toàn trường

Thứ 5
7/1/2016
-          Nộp danh sách trích ngang của Phụ huynh học sinh tham gia Ban Giám khảo dự Liên hoan phát triển năng lực học sinh cấp huyện đặt tại các miền
  - Sơ duyệt lần 1 nôi dung 3,4,5 vào chiều thứ năm
  - Sơ duyệt lần 1 nôi dung 1 vào chiều thứ tư
- Đào

Thứ 6
8/1/2016
         - Duyêt báo cáo EQMS
         - Kiểm tra năng lực tiếng anh cho HS tham dự hùng biện tiếng anh ( Theo công văn 263/PGD)
  - Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
- Đào
- đ/c Tuấn

- Các nhóm đã phân công

Thứ 7
9/1/2016
- Các nhóm chuẩn bị cho Liên hoan phát triển Năng lực,
- Sơ duyệt lần 2 nôi dung 1,2 3,4,5 vào chiều thứ bảy

- Các nhóm đã phân công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét