Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 36
Triển khai công tác tuần  36  ( từ 9/ 5 /2016 đến 13 /5 /2016)
THỜI GIAN
SÁNG 
CHIỀU
Cán bộ trực
Thứ 2
09/05/2016
Ôn tập cuối năm
Ôn tập cuối năm

đ/c Hà Thị Dòn
     Thứ 3
   10/05/2016

Ôn tập cuối năm
Ôn tập cuối năm

đ/c Lâm Thị Toàn
      Thứ 4
   11/05/2016
- Ôn tập cuối năm
- Kiểm tra cuối năm Khoa học, Lịch sử Địa lý khối 4, 5

- Sinh hoạt chuyên môn

đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 5
12/05/2016
Ôn tập cuối năm.
- Kiểm tra Tiếng Anh khối 3,4,5
Ôn tập cuối năm

đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 6
13/05/2016
- Kiểm tra ĐK cuối năm 2 môn Toán , Tiếng Việt các khối 1,2,3

- Kiểm tra ĐK cuối năm 2 môn Toán , Tiếng Việt các khối 4,5


đ/c Lâm Thị Toàn
    Thứ 7
  14/05/2016                                                                 Nam Thắng, ngày 07 tháng 05 năm 2016
                                                                                         Hiệu trưởng                                                                                         Hà Thị Dòn