Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần từ 15/02/2016 đến 19/02/2016

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
Thứ 2
01/02/2016
 - Chào cờ đầu tuần
 - Thực hiện chương trình tuần 24
 - Báo cáo sau tết
- Lên lớp
     Thứ 3
02/02/2016

 - Lên lớp
- Lên lớp 
Thứ 4
03/02/2016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A

Thứ 5
04/02/2016
- Lên lớp 
- Lên lớp 
Thứ 6
05/02/2016
- Lên lớp 
- Lên lớp 

                                                                          Nam Thắng, ngày 13 tháng 02 năm 2016
                                                                                                               Hiệu trưởng
                                                                                                  Hà Thị Dòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét