Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  26  ( từ 29/02/2016 đến 04 /03/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
29/02/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 26

- Lên lớp

     Thứ 3
01/03/2016

 - Lên lớp
- Lên lớp 
- Kiểm tra sách vở HS một số lớp

Thứ 4
02/03/2016
- Lên lớp 
- Kiểm tra sách vở HS một số lớp
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


Thứ 5
03/03/2016
- Lên lớp 
- Thi giải Toán ( Tiếng Anh) qua mạng cấp huyện tại Tiểu học Nam Thịnh
- Lên lớp 

Thứ 6
04/03/2016
- Lên lớp 
- Thi giải Toán (Tiếng Việt) qua mạng cấp huyện tại Tiểu học Nam Thịnh
- Lên lớp 
- Họp ban giám hiệu


Thứ 7
05/03/2016
                                                          Nam Thắng, ngày 26  tháng 02 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn


Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  25  ( từ 22/02/2016 đến 27/02/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
22/02/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 25
- Kiểm tra nề nếp một số lớp
- Lên lớp

     Thứ 3
23/02/2016

 - Lên lớp
- Lên lớp 

Thứ 4
24/02/2016
- Lên lớp 
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên
- Sinh hoạt chuyên môn tại khuA


Thứ 5
25/02/2016
- Lên lớp 
- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên
- Lên lớp 

Thứ 6
26/02/2016
- Lên lớp 
- Lên lớp 
- Họp ban giám hiệu


Thứ 7
27/02/2016
- Thi Tiếng Anh qua mạng Internet ( IOE) cấp tỉnh tại Tiểu học Nam Đào                                                          Nam Thắng, ngày 19 tháng 02 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn


Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần từ 15/02/2016 đến 19/02/2016

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
Thứ 2
01/02/2016
 - Chào cờ đầu tuần
 - Thực hiện chương trình tuần 24
 - Báo cáo sau tết
- Lên lớp
     Thứ 3
02/02/2016

 - Lên lớp
- Lên lớp 
Thứ 4
03/02/2016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A

Thứ 5
04/02/2016
- Lên lớp 
- Lên lớp 
Thứ 6
05/02/2016
- Lên lớp 
- Lên lớp 

                                                                          Nam Thắng, ngày 13 tháng 02 năm 2016
                                                                                                               Hiệu trưởng
                                                                                                  Hà Thị Dòn

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần từ 01/02/2016 đến 05/02/2016

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
01/02/2016
- Chào cờ đầu tuần
   - Thực hiện chương trình tuần 23
- Lên lớp

     Thứ 3
02/02/2016

 - Lên lớp
- Lên lớp 

Thứ 4
03/02/2016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khuA


Thứ 5
04/02/2016
- Lên lớp 
- Lên lớp 

Thứ 6
05/02/2016
Nghỉ tết Nguyên Đán
Nghỉ tết Nguyên Đán

Thứ 7
06/02/2016
Nghỉ tết Nguyên Đán
Nghỉ tết Nguyên Đán


                                                          Nam Thắng, ngày 30 tháng 01 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng                                                                                    Hà Thị Dòn