Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 35
Triển khai công tác tuần  35  ( từ 2/ 5 /2016 đến 6 /5 /2016)
THỜI GIAN
SÁNG 
CHIỀU
Cán bộ trực
Thứ 2
02/05/2016
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

đ/c Hà Thị Dòn
     Thứ 3
   03/05/2016

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

đ/c Lâm Thị Toàn
      Thứ 4
   04/05/2016
-Lên lớp
-Thực hiện chương trình tuần 35.
- Kiểm tra nề nếp một số lớp

- Sinh hoạt chuyên môn

đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 5
05/05/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 


đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 6
06/05/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 


đ/c Lâm Thị Toàn
    Thứ 7
  07/05/2016                                                                    Nam Thắng, ngày 03 tháng 05 năm 2016
                                                                                               Hiệu trưởng                                                                                                Hà Thị Dòn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét