Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 36
Triển khai công tác tuần  36  ( từ 9/ 5 /2016 đến 13 /5 /2016)
THỜI GIAN
SÁNG 
CHIỀU
Cán bộ trực
Thứ 2
09/05/2016
Ôn tập cuối năm
Ôn tập cuối năm

đ/c Hà Thị Dòn
     Thứ 3
   10/05/2016

Ôn tập cuối năm
Ôn tập cuối năm

đ/c Lâm Thị Toàn
      Thứ 4
   11/05/2016
- Ôn tập cuối năm
- Kiểm tra cuối năm Khoa học, Lịch sử Địa lý khối 4, 5

- Sinh hoạt chuyên môn

đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 5
12/05/2016
Ôn tập cuối năm.
- Kiểm tra Tiếng Anh khối 3,4,5
Ôn tập cuối năm

đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 6
13/05/2016
- Kiểm tra ĐK cuối năm 2 môn Toán , Tiếng Việt các khối 1,2,3

- Kiểm tra ĐK cuối năm 2 môn Toán , Tiếng Việt các khối 4,5


đ/c Lâm Thị Toàn
    Thứ 7
  14/05/2016                                                                 Nam Thắng, ngày 07 tháng 05 năm 2016
                                                                                         Hiệu trưởng                                                                                         Hà Thị Dòn


Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 35
Triển khai công tác tuần  35  ( từ 2/ 5 /2016 đến 6 /5 /2016)
THỜI GIAN
SÁNG 
CHIỀU
Cán bộ trực
Thứ 2
02/05/2016
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

đ/c Hà Thị Dòn
     Thứ 3
   03/05/2016

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

đ/c Lâm Thị Toàn
      Thứ 4
   04/05/2016
-Lên lớp
-Thực hiện chương trình tuần 35.
- Kiểm tra nề nếp một số lớp

- Sinh hoạt chuyên môn

đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 5
05/05/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 


đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 6
06/05/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 


đ/c Lâm Thị Toàn
    Thứ 7
  07/05/2016                                                                    Nam Thắng, ngày 03 tháng 05 năm 2016
                                                                                               Hiệu trưởng                                                                                                Hà Thị Dòn


Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 34
Triển khai công tác tuần  34  ( từ 25/4/2016 đến 29/4/2016)
THỜI GIAN
SÁNG 
CHIỀU
Cán bộ trực
Thứ 2
25/4//2016
- Chào cờ
- Lên lớp: Thực hiện chương trình 34
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên khu B
- Lên lớp.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên khu A

đ/c Hà Thị Dòn
     Thứ 3
   26/4/2016

- Lên lớp 
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên
- Lên lớp 
- Lựa chọn bài các bài viết chũ đúng và đẹp gửi về PGD

đ/c Lâm Thị Toàn
      Thứ 4
   27/4/2016
- Lên lớp 

- Sinh hoạt chuyên môn

đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 5
28/4/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 


đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 6
29/4/2016
- Lên lớp 
- Kiểm tra nề nếp một số GV và một số lớp.
- Lên lớp 


đ/c Lâm Thị Toàn
    Thứ 7
  304/4/2016                                                                    Nam Thắng, ngày 23 tháng 04 năm 2016
                                                                                               Hiệu trưởng                                                                                                Hà Thị Dòn


Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 33
Triển khai công tác tuần  33  ( từ 18/4/2016 đến 22/4/2016)
THỜI GIAN
SÁNG 
CHIỀU
Cán bộ trực
18/4//2016
- Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
-      Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

đ/c Hà Thị Dòn
19/4/2016

- Lên lớp 
- Thực hiện chương trình tuần 33
- Lên lớp 
- Chuẩn bị các điều kiện cho khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD .

đ/c Lâm Thị Toàn
20/4/2016
- 07h00’: Khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD.
-          10h30 : làm phách ( Đào, Tuấn)
14h00” : Chấm, thống kê kết quả khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD

đ/c Hà Thị Dòn
21/4/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 


đ/c Hà Thị Dòn
22/4/2016
- Lên lớp 
- Báo cáo kết quả khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD về phòng giáo dục
- Lên lớp 
- Thi viết chữ đẹp bài số 8
- Ký duyệt giáo án khu A
- Họp giao ban Ban giám hiệu


đ/c Lâm Thị Toàn
23/4/4/2016                                                                    Nam Thắng, ngày 18  tháng 04 năm 2016
                                                                                               Hiệu trưởng                                                                                                Hà Thị Dòn


Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 32
Triển khai công tác tuần  32  ( từ 11/4/2016 đến 16/4/2016)
THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
Cán bộ trực
Thứ 2
11/4/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Họp giáo viên
- Ký duyệt giáo án khu B
- Thực hiện chương trình tuần 30

-         Lên lớp
- Ký duyệt giáo án bộ môn

đ/c Hà Thị Dòn
     Thứ 3
12/4/2016

- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


đ/c Lâm Thị Toàn
Thứ 4
13/4/2016
- Lên lớp 
- Triển khai làm lán xe khu B
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 5
14/4/2016
- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 6
15/4/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Ký duyệt giáo án khu A
- Họp giao ban Ban giám hiệu


đ/c Lâm Thị Toàn
Thứ 7
16/4/2016                                                                    Nam Thắng, ngày 9  tháng 04 năm 2016
                                                                                               Hiệu trưởng

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  31  ( từ 04/4/2016 đến 09/04/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
04/4/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 31

- Lên lớp

     Thứ 3
05/4/2016

- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 4
06/42016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


Thứ 5
07/42016
- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 6
08/04/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Họp giao ban Ban giám hiệu


Thứ 7
09/04/2016
                                                          Nam Thắng, ngày 1 tháng 04 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn