Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016


Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  28  ( từ 14/03/2016 đến 18/03/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
14/032016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 28

- Lên lớp

     Thứ 3
15/03/2016

- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 4
16/03/2016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


Thứ 5
17/03/2016
- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 6
18/03/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Họp giao ban Ban giám hiệu


Thứ 7
19/03/2016
                                                          Nam Thắng, ngày 12  tháng 03 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét