Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC

(Triển khai công tác tuần từ 25/01/2016 đến 29/01/2016)
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
Thứ 2
25/01/2016

Nghỉ rét

Thứ 3
26/01/2016

Nghỉ rét

Thứ 4
27/01/2016

Học bình thường

Thứ 5
28/01/2016

Thi hùng biện tiếng Anh


Thứ 6
29/01/2016

Học bình thường

                                                          Nam Thắng, ngày 24 tháng 01 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng
                                                                                    Hà Thị Dòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét