Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 33
Triển khai công tác tuần  33  ( từ 18/4/2016 đến 22/4/2016)
THỜI GIAN
SÁNG 
CHIỀU
Cán bộ trực
18/4//2016
- Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
-      Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

đ/c Hà Thị Dòn
19/4/2016

- Lên lớp 
- Thực hiện chương trình tuần 33
- Lên lớp 
- Chuẩn bị các điều kiện cho khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD .

đ/c Lâm Thị Toàn
20/4/2016
- 07h00’: Khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD.
-          10h30 : làm phách ( Đào, Tuấn)
14h00” : Chấm, thống kê kết quả khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD

đ/c Hà Thị Dòn
21/4/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 


đ/c Hà Thị Dòn
22/4/2016
- Lên lớp 
- Báo cáo kết quả khảo sát HS lớp 5 theo hướng phát triển NL của SGD về phòng giáo dục
- Lên lớp 
- Thi viết chữ đẹp bài số 8
- Ký duyệt giáo án khu A
- Họp giao ban Ban giám hiệu


đ/c Lâm Thị Toàn
23/4/4/2016                                                                    Nam Thắng, ngày 18  tháng 04 năm 2016
                                                                                               Hiệu trưởng                                                                                                Hà Thị Dòn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét