Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC tuần 32
Triển khai công tác tuần  32  ( từ 11/4/2016 đến 16/4/2016)
THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
Cán bộ trực
Thứ 2
11/4/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Họp giáo viên
- Ký duyệt giáo án khu B
- Thực hiện chương trình tuần 30

-         Lên lớp
- Ký duyệt giáo án bộ môn

đ/c Hà Thị Dòn
     Thứ 3
12/4/2016

- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


đ/c Lâm Thị Toàn
Thứ 4
13/4/2016
- Lên lớp 
- Triển khai làm lán xe khu B
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 5
14/4/2016
- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


đ/c Hà Thị Dòn
Thứ 6
15/4/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Ký duyệt giáo án khu A
- Họp giao ban Ban giám hiệu


đ/c Lâm Thị Toàn
Thứ 7
16/4/2016                                                                    Nam Thắng, ngày 9  tháng 04 năm 2016
                                                                                               Hiệu trưởng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét